Produžen rok za KA1 Erasmus+

Trenutno pregledavate Produžen rok za KA1 Erasmus+

Važna obavijest za sve koji žele prijaviti svoj KA101, KA102, KA103, KA104, KA105, KA106, KA107, KA108, KA116, KA205, KA347. Novi rok za prijavu je 11. veljače u 12:00 (podne). Zbog raznih tehničkih poteškoća rok je produžen za tjedan dana.

Europska komisija odlučila je produžiti rok za podnošenje prijava na natječaj za decentralizirane aktivnosti programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti s 5. veljače na 11. veljače 2020. do 12 sati po briselskom vremenu. Odluka o produljenju roka donesena je zbog tehničkih poteškoća zbog kojih određeno vrijeme nije bila moguća online prijava projekata.

Program Erasmus+:

  • Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih  (KA101), (KA102), (KA103), (KA104), (KA105), (KA107)
  • Akreditacija nacionalnog konzorcija za mobilnost u visokom obrazovanju (KA108)
  • Projekti mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s poveljom Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (KA116)
  • Strateška partnerstva u području mladih (KA205)
  • Projekti u okviru Dijaloga s mladima (KA347)

Napominjemo da se rokovi za centralizirane aktivnosti ne pomiču.

Odgovori