Puno ime:
EDUCATIONAL PROJECTS d.o.o. za usluge
English: EDUCATIONAL PROJECTS Ltd. for services
German: EDUCATIONAL PROJECTS GmbH fur Dienstleistungen

Sjedište:
Martinišće (Zabok)
Martinišće 42A

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080866583

OIB: 87659147548

Račun kod Banka d.d.
IBAN HR…
SWIFT

Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. 

Članica uprave: Anita Šolman Janđel